Tin tức - Sự kiện

8-chứng-chỉ-bạn-có-thể-theo-đuổi-trong-sự-nghiệp-tài-chính-–-kế-toán1. Chứng chỉ CPA Việt Nam CPA là cụm từ viết tắt của Certified Public Accountants, có nghĩa là những kế toán viên công chứng được cấp phép. Dễ hiểu là những người hành nghề kế toán – kiểm toán được công nhận bởi...

Hoạt động sinh viên