TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA LUẬT

FACULTY OF LAW

law@tdu.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Luật Kinh tế Trường Đại học Tây Đô đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu cho các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, còn cung cấp nguồn nhân lực cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, thừa phát lại,…). Trong suốt quá trình đào tạo, mục tiêu của Nhà trường là xây dựng, đào tạo kiến thức cho sinh viên một cách hệ thống, chuyên nghiệp, tạo môi trường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kỹ năng chuyên sâu về pháp luật kinh doanh, đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản và năng lực nghiên cứu, xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh trong lĩnh vực kinh tế.

2. CÁC MODULE NHÓM MÔN HỌC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế bậc đại học của Trường Đại học Tây Đô không chỉ cung cấp cho người học những kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, về hệ thống pháp luật Việt Nam mà còn cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế như Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật sở hữu trí tuệ,…

 Ngoài các học phần bắt buộc theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: Luật sở hữu trí tuệ, Pháp luật về doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Luật Dân sự, Luật đầu tư, Luật Thuế... Sinh viên còn được tự chọn những học phần mà mình yêu thích để phục vụ cho định hướng chọn nghề nghiệp sau khi ra trường như: Pháp luật kinh doanh bất động sản, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Pháp luật về xuất nhập khẩu, Luật thuế quốc tế, Luật kinh doanh bảo hiểm, Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo hợp đồng,….

Bên cạnh các kiến thức luật thực định, Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế sẽ rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng phân tích luật và khả năng tự nghiên cứu pháp luật. Cụ thể, sinh viên sẽ được tham gia các phiên tòa giả định, thực hành thực tế các tình huống pháp luật, thực tập tại các cơ quan nhà nước như: Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan Thi hành án, Ủy ban nhân dân…. Có thể nói đây là kỹ năng quan trọng nhất mà Trường có thể mang đến cho sinh viên nhằm giúp sinh viên áp dụng luật vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh sau khi đã rời khỏi ghế giảng đường, rời khỏi sự hướng dẫn của các giảng viên.

2. LỈNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGÀNH ĐÀO TẠO

Trong quá trình đào tạo tại trường, sinh viên được Bộ môn quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện để tham gia nghiên cứu khoa học: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, viết bài báo trên các tạp chí chuyên ngành Luật, viết tham luận tham gia các hội thảo khoa học…Đặc biệt, hàng năm Trường luôn dành một khoảng kinh phí nhất định để cấp cho các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, cũng như cấp giấy khen và phần thưởng cho sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học.

3. CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG XÃ HỘI

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Tây Đô sẽ trở thành người am hiểu pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năng đảm nhận những vị trí công tác liên quan đến hoạt động kiểm soát, pháp chế tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, với những nỗ lực nhất định, các cử nhân có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan nhà nước, các Trung tâm trọng tài thương mại, các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn, bổ trợ tư pháp hoặc các tổ chức phi chính phủ khác.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông