TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA LUẬT

FACULTY OF LAW

law@tdu.edu.vn

Sinh viên khóa 15 thực tập tốt nghiệp

Thực tập thực tế là một trong những yêu cầu bắt buộc nằm trong chương trình đào tạo của ngành Luật Kinh tế trường Đại học Tây Đô nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức thực tế, qua đó cũng cố lý thuyết đã học tại trường, bước đầu vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn xã hội. 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông