TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA LUẬT

FACULTY OF LAW

law@tdu.edu.vn

NGÀY CHỦ NHẬT XANH ĐỒNG LOẠT TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV NĂM 2023

Chủ đề: Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn🌱

🌳 Đây là hoạt động thường xuyên nhằm góp phần vào việc bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Hoạt động đã thu hút hơn 30 Đoàn viên thanh niên của Đoàn khoa Luật tham gia.

#VimotVietNamxanh #ChiendichlamchoThegioisachhon #TDU

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông