TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA LUẬT

FACULTY OF LAW

law@tdu.edu.vn

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Tây Đô với Công ty Luật TNHH MTV Long Phan PMT và Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam

🖋🖋 

⚖️⚖️ Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển giáo dục, hỗ trợ phát triển hoạt động của các bên. Trên cơ sở mục tiêu chung đó, Trường Đại học Tây Đô và các doanh nghiệp đã thống nhất thỏa thuận hợp tác với các nội dung chủ yếu như: Kết nối đào tạo gắn liền thực tiễn, chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý, mở ra cho sinh viên Khoa Luật của Trường cơ hội tiếp cận với tư duy pháp lý, những kỹ năng hành nghề luật, và tạo cơ hội thực tập; việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; hỗ trợ cấp học bổng đến sinh viên; đồng thời hợp tác, kết nối truyền thông thương hiệu của hai bên. 

Trên cơ sở hợp tác giữa các bên, Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam sẽ tặng tài khoản dịch vụ tra cứu pháp luật cơ bản cho toàn thể sinh viên Khoa Luật trường Đại học Tây Đô và 50 gói tài khoản sử dụng các dịch vụ nâng cao LUATVIETNAM cho sinh viên có học lực Giỏi, Xuất sắc.

#TDU

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông