TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA LUẬT

FACULTY OF LAW

law@tdu.edu.vn

BÁO CÁO SEMINAR CẤP KHOA NĂM 2023

Vào ngày 19/12/2023 Khoa Luật đã tổ chức buổi báo cáo Seminar cấp Khoa tại phòng hội thảo trường Đại học Tây Đô, buổi báo cáo đã thu hút rất đông cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc khoa hưởng ứng tham gia rất sôi nổi.

Báo cáo Seminar cấp Khoa được Khoa Luật tổ chức hằng năm nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa, là điều kiện để giảng viên và sinh viên được chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học, trình bày các đề tài nghiên cứu của mình.

Tại buổi báo cáo đã được các giảng viên Khoa Luật trình bày các chủ đề như sau:

Chủ đề: Pháp luật về xúc tiến thương mại điện tử do Ths. Trương Kim Phụng – Phó trưởng Khoa Luật

Chủ đề: Pháp luật về tạm hoãn hợp đồng lao động do Ths. Nguyễn Anh Thư - Giảng viên

Chủ đề: Quy định về hiệu lực pháp lý của di chúc miệng trong pháp luật dân sự Việt Nam do Ths. Nguyễn Hồng Chi - Giảng viên

Qua buổi báo cáo các báo cáo viên đã thể hiện được rất nhiều nội dung rất chuyên sâu, đúc kết được trong quá trình giảng dạy, thực tiễn và nghiên cứu từ đó thể hiện được những điểm đặc trưng của đề tài báo cáo, bên cạnh đó với những câu hỏi được những người tham dự đặt ra, các báo cáo viên đều trả lời hoàn chỉnh và trao đổi để làm rõ vấn đề.

Kết thúc buổi báo cáo đã giúp hình thành ở sinh viên năng lực tư duy độc lập, năng lực tự học, từ đó giúp sinh viên phát triển bản thân, học tập suốt đời để thích ứng với những thay đổi của môi trường xã hội hiện đại. Thông qua việc thực hiện nghiên cứu khoa học, sinh viên có thể mở rộng vốn kiến thức cũng như kỹ năng mềm của bản thân áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông