CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

 Email

1

Trương Kim Phụng

Phó Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Mạc Thiện Kim Thi

Chuyên viên

Cử nhân

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Hồng Chi

Giảng viên

Thạc sĩ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lâm Hồng Loan Chị

Giảng viên

Thạc sĩ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Võ Hồng Lĩnh

Giảng viên

Thạc sĩ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Trần Thu Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Minh Nhật

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.tdu.edu.vn

 

GIỚI THIỆU

 

Bộ môn Luật được thành lập theo quyết định số 123/QĐ-CTHĐQT-ĐHTĐ ngày 18/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Tây Đô để thực hiện chức năng đào tạo và nghiên cứ khoa học trong lĩnh vực pháp luật.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

- Chức năng: Đào tạo đại học; đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng nghề nghiệp; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật.

- Nhiệm vụ: Đào tạo cử nhân ngành Luật kinh tế.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn Luật là những thầy, cô trẻ tuổi, năng động và tận tâm với nghề, được đào tạo tại các trường danh tiếng trong và ngoài nước. Phương pháp giảng dạy mang tính thực tiễn cao, ứng dụng phương pháp, kỹ năng giảng dạy tiên tiến, hiện đại vào trong quá trình giảng dạy, lấy người học làm trung tâm. Ngoài ra, Bộ môn Luật cũng hợp tác với các giảng viên từ các trường, các nhà quản lý doanh nghiệp tham gia vào công tác giảng dạy của Bộ môn nhằm tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để mang lại giá trị tốt nhất cho sinh viên.

 

HOẠT ĐỘNG

 

Kể từ khi thành lập đến nay, Bộ môn Luật luôn đạt được danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ, giảng viên Bộ môn luôn có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà trường giao phó.

- Học tập nâng cao trình độ của giảng viên: giảng viên cơ hữu của Bộ môn Luật đều được tạo cơ hội học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và quản lý.

- Hoạt động đào tạo: Bên cạnh hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, Bộ môn thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh viên nhằm tạo sân chơi và thúc đẩy học tập: tổ chức và tham gia các sự kiện truyền thông, viết báo, giao lưu với doanh nghiệp truyền thông cho sinh viên ngành quan hệ công chúng. Thi Olympic luật, tổ chức phiên tòa giả định cho sinh viên ngành luật kinh tê.

- Nghiên cứu khoa học: Song song các hoạt động giảng dạy và học tập, tập thể giảng viên tích cực tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và trong những năm qua giảng viên của Bộ môn Luật đã đăng tải được nhiều bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 

Với chức năng và nhiệm vụ được nhà trường giao, Bộ môn Luật tiếp tục thực hiện mục tiêu là một trong những đơn vị chủ đạo của Nhà trường trong công tác dạy và học. Hoà cùng định hướng chung của Nhà trường và toàn ngành giáo dục, đặc biệt là sự quyết liệt trong công cuộc cải cách để đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo theo định hướng ứng dụng:

- Tiếp tục kiện toàn công tác dạy và học của Bộ môn, xây dựng chương trình đào tạo các khối ngành theo hướng tích cực, chủ động, lấy người học làm trọng tâm, đào tạo theo nhu cầu của xã hội và không ngừng hoàn thiện các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Giảng viên không ngừng học tập nâng cao trình độ, hoà nhập nhanh với xu hướng phát triển của thế giới, không ngừng học hỏi để truyền đạt lại cho sinh viên, tạo ra những công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao vào thực tiễn.

- Xây dựng các học phần mang tính thực tế, phương pháp dạy học gắn liền với thực tiễn, đào tạo chuyên sâu giúp sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

Phát huy những thành tích đạt được, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ Giảng viên, Bộ môn Luật quyết tâm phấn đấu trong các hoạt động của nhà trường, góp phần đưa trường Đại học Tây Đô trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng hàng đầu của đất nước.