BỘ MÔN LUẬT 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ), Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

ĐT: 0292 2232 939