Hội nghị sinh viên học tốt là một trong những hoạt động phổ biến trong mỗi năm học nhằm mục đích giúp sinh viên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên dương, khen thưởng của Hội nghị cũng tạo không khí thi đua, đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu và nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên. 

Ngày 30/12/2021, Bộ môn Luật tổ chức hội nghị học tốt theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting. Hội nghị với sự tham của Quý Thầy/Cô là giảng viên Bộ môn Luật, Quý khách mời từ các Phòng, Khoa và gần 200 bạn sinh viên các lớp Luật Kinh tế của Trường.

Một số hình ảnh của Hội nghị: