LUẬT KINH TẾ - PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH

Mỗi ngành học ở TDU có những nét đặc trưng riêng, ngoài học lý thuyết ở trên lớp các bạn sinh viên còn được thực hành, thực tế. Buổi học thực hành “Phiên tòa giả định” là một trong những động thường xuyên của sinh viên Luật Kinh tế nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức, tạo kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó sinh viên Luật Kinh tế còn tham gia thực tập trải nghiệm tại các cơ quan như: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Văn phòng Luật sư - công ty Luật,...