Thực hiện Kế hoạch Hội nghị sinh viên học tốt chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường Đại học Tây Đô (09/3/2006 - 09/3/2021) của Ban Giám hiệu trường Đại học Tây Đô. Bộ môn Luật tổ chức "Hội nghị sinh viên học tốt căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên năm học 2019 - 2020" nhằm giúp sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học tập và rèn luyện, tạo không khí thi đua, đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên. 

Hội nghị diễn ra vào lúc 14h00 ngày 21/10/2020.

Địa điểm: Hội Trường D, Trường Đại học Tây Đô

Nội dung:

- Chương trình văn nghệ

- Báo cáo Tổng kết về kết quả học tập sinh viên Luật Kinh tế năm học 2019 – 2020

- Sinh viên tham luận học tốt

- Trao giấy khen sinh viên giỏi, xuất sắc

Một số hình ảnh hội nghị

Ảnh HNHT 1

ThS. Trương Kim Phụng - P. Trưởng Bộ môn Luật phát biểu khai mạc

HNHT 2

HNHT 3

HNHT 4

Sinh viên tham luận học tốt

HNHT5

Thầy Lê Văn Sơn - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trao giấy khen sinh viên xuất sắc 

HNHT 6

HNHT 7

HNHT 8

Sinh viên giỏi nhận giấy khen

HNHT 9

HNHT 10