Ngày 14/10/2020, Trường Đại học Tây Đô tổ chức buổi Hội thảo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế. Đến dự buổi hội thảo có sự tham gia của ông Lê Thanh Hoà (Phó Hiệu trưởng, trường Chính trị Cần Thơ), bà Nguyễn Mỹ Thuận (Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ), bà Nguyễn Thị Oanh (Phó Viện trưởng, VKSND quận Cái Răng, TP Cần Thơ), ông Phạm Khắc Phương (Luật sư, Văn phòng Luật sư Phạm Khắc Phương), bà Nguyễn Thị Bảo Anh (Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh An), ông Nguyễn Thanh Đình (Chủ tịch Hội Công chứng viên, Trưởng VPCC Nguyễn Thanh Đình), ông Võ Hoàng Tâm (Luật sư, Công ty Luật Cilaf & Partners) cùng Ban Giám Hiệu và các Thầy () đại diện các Phòng, Khoa của trường.

Ảnh HT 1

 

Trong xu thế phát triển của xã hội, việc nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên nói chung và sinh viên chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Tây Đô nói riêng là nhu cầu cấp thiết. Thực hiện theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 14/06/2015 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ ngày 17/09/2014, được sửa đổi theo Quyết định số 432/QĐ-ĐHTĐ ngày 03/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô). Trên cơ sở đó, Trường Đại học Tây Đô đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục. Trong đó, định kỳ 2 năm một lần, sẽ tiến hành rà soát, cập nhật và điều chỉnh mới chương trình đào tạo cho phù hợp và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Với mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các quý đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, sở, ngành địa phương về chất lượng đào tạo sinh viên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Tây Đô, Ban giám hiệu và Lãnh đạo Nhà trường đã tổ chức buổi hội thảo nhằm tiếp thu những ý kiến đánh giá từ các nhà tuyển dụng.

Trong buổi hội thảo, nhiều đại biểu đã có các đóng góp thiết thực và quan trọng nhằm cải tiến chương trình đào tạo với những nội dung như sau: Các đại biểu thống nhất giảm số tín chỉ chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Tây Đô cho phù hợp với xu thế chung hiện nay; Thiết kế thêm các học phần, khoá học thực tế để hình thành đam mê nghề nghiệp trong mỗi sinh viên và sớm định hình được công việc liên quan đến ngành học; Cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường các học phần và hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho sinh viên để đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Ảnh HT 22

Ảnh HT 3

Ảnh HT 6

Ảnh HT 8

Ảnh HT 9

Ảnh HT 5

Ảnh KN HT 2

Từ những đóng góp quý báu của các đại biểu nhà trường sẽ cải tiến và đổi mới trong chương trình đạo tạo chuyên ngành Luật kinh tế nhằm đào tạo đội ngũ tri thức trẻ có kiến thức chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật và năng lực làm việc cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cử nhân Luật trong thị trường lao động hiện nay.

Tin và ảnh: Hoàng Thơ - Anh Thư