TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA LUẬT

FACULTY OF LAW

law@tdu.edu.vn

Bản mô tả chương trình đào tạo Luật kinh tế các năm

    1        Bản mô tả chương trình đào tạo Luật kinh tế năm 2020    Xem chi tiết 
    2        Bản mô tả chương trình đào tạo Luật kinh tế năm 2018    Xem chi tiết

 

Thông tin việc làm Ngành Luật

Hiện tại chuyên mục chưa có bài viết

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông