TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA LUẬT

FACULTY OF LAW

law@tdu.edu.vn

Bản mô tả chương trình đào tạo Luật kinh tế các năm

    1        Bản mô tả chương trình đào tạo Luật kinh tế năm 2020 Xem chi tiết
    2        Bản mô tả chương trình đào tạo Luật kinh tế năm 2018 Xem chi tiết

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông